Liczba odwiedzin strony: 23056 Osób na stronie: 1
 

Nostra Lex. Kancelaria

 
 
Nostra Lex. Kancelaria
 
Kościuszki 6 lok. 2c
84-200 Wejherowo
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 63 poz. 523 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadn
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2009 r.) Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U....
Monitor Polski 2007 Nr 76 poz. 811 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2007 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 19 października 2007 r.) Rej. 110/2007 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz...